This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Подарък на стойност 22 лв. при покупка над 150 лв.! Научете повече

Политика за поверителност

Политика на поверителност

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.

 

 1. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка или запитване, включвате се в конкурс и/или се отписвате. Събраната информация включва вашето име, имейл акаунт, пощенски адрес, телефонен номер и/или номер на кредитна карта,  и поръчаните стоки, така както е изброено по-долу.

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), оператор („Операторът”) на лични данни е:

 • ГОДЕС ГИФТС ЕООД („Дружеството”), ЕИК 205145578, със седалище и адрес на управление: Столична община, гр. Банкя 1320, кв. Михайлово, ул. Александър Стамболийски 109А, представлявано от управителя Владислава Динамирова Предова-Стайкова

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, ЕГН, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка) и профил в социалната мрежа. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство. Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме единствено за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните на e-mail адрес: godesgifts@gmail.com

Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана да:

 1. Извършваме продажба и доставка на поръчани чрез онлайн магазина ни godesgifts.com продукти;
 2. Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди;
 3. Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;
 4. Да подобрим нашия уеб сайт;
 5. Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка;
 6. Да се свържем с вас чрез имейл или мобилен телефон;
 7. Да проведем конкурс, игра, промоция или проучване.

Предоставяйки ни личните си данни, вие приемате и изрично се съгласявате ГОДЕС ГИФТС ЕООД да обработва личните ви данни в съответствие с тази Политика и съответните закони и разпоредби, за целите на дейността на дружеството, включително се съгласявате с използването на данните от служители на ГОДЕС ГИФТС ЕООД във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт  www.godesgifts.com  и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR), имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

 

 1. Поверителност при извършване на електронната търговия

Ние сме единствените собственици на информацията, събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка, за което вие изрично се съгласявате с предоставянето на тези данни.

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент или член. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и компанията, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на компанията, както е предвидено в Регламента.

Личните данни ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:

✓    По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;

✓    след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 2 години;

✓    след изтичането на 2-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг & статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

 

 • Разкриване на информацията на трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към трети страни. Тази декларация изключва изрично доверени трети страни (адвокати, служители, счетоводители, системни администратори и др.), които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са се съгласили да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

 

Ние заявяваме своята готовност да съдействаме на разследващи органи, държавни институции или органи на съдебната власт, когато това е необходимо, да се извърши разследване, да се предотврати престъпление или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема Дружеството или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

 1. Защита на информацията и проследяване

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, като също така вземаме мерки и срещу всякакви други незаконни форми на обработка. Обръщаме специално внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация, се държат в защитена среда.

 

 1. Методи за отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, полезни съвети и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

Според Регламента, в качеството си на клиент, имате 8 права, които се отнасят до:

 • правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
 • правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
 • правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
 • правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
 • правото за ограничаване на личните данни;
 • правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
 • правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
 • правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на обработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на компанията, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес godesgifts@gmail.com, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

⇒           поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;

⇒           анонимността на личните данни;

⇒           уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;

⇒           прекратяването на обработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е изпълнена.

 

 1. Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие изрично се съгласявате с нашата политика на поверителност.

 • Валидност

Тази Политика за поверителност е валидна от 23.01.2018

Количка

Няма повече налични продукти

Твоята количка в момента е празна.